Christelijke teksten

Twee heldere oogjes, 

een nieuw gezicht

vandaag zag ons eerste kindje het levenslicht

Wat een vreugde geeft dit nieuwe leven

dat door God aan ons is gegeven.

 

Een tweede kindje ontvingen wij

stil verwonderd en weer heel blij

Dankend de Schepper van dit leven

die ons dit wonder opnieuw deed beleven

 

Dit nieuwe leven

in ons midden gekomen

door God aan ons gegeven

vervulling van dromen

 

Je bent het mooiste geschenk

dat God ons kon geven, zo kostbaar en klein.

Wij zijn ontzettend dankbaar

dat we jouw papa en mama mogen zijn.

 

Geboren uit liefde

Kostbaarder dan goud

Een nieuw leven

Aan ons toevertrouwd

 

Met dankbaarheid en blijdschap 

over dit nieuwe leven ontvingen wij

uit Gods scheppende en bewarende hand

een zoon

 

Twee oogjes kijken nu de wereld in,

een nieuw leven, een nieuw begin.

Blij en verwonderd over dit leven,

dank aan God die jou aan ons heeft gegeven.

 

Je naam wordt zachtjes gespeld

Je bent zo bijzonder!

Zelfs al je haren zijn geteld

Je bent een scheppingswonder

 

Wij zijn verwonderd en vol dankbaarheid.

God, Schepper van het leven,

 gaf ons een prachtige dochter.

 

Nieuw leven is een wonder

een kostbaar geschenk van God,

dat maakt het zo bijzonder...

 

Je bent door God aan ons gegeven,

in liefde aan ons toevertrouwd.

Toch zal je alleen echt kunnen leven,

als Hij jou in Zijn handen houdt!

 

Wat een wonder

een hartje dat klopt

een kindje dat leeft

een kostbaar geschenk

dat God ons geeft.

 

In geloof vertrouwd

Met hoop verwacht

Uit liefde geboren

Looft God, de bron van 't leven

 

Handjes fijn, zachte voetjes

levend wonder van de Heer

kloppend hartje, klein maar sterk

zo schiep Hij Zijn meesterwerk 

 

Wij mochten van U ontvangen,

dit kindje klein en teer.

Vervuld werd ons verlangen,

aan U is alle eer!

 

Iets mooiers kon U ons niet geven

dan dit pasgeboren kind

Dank U voor dit nieuwe leven

dat zo verwachtingsvol begint 

 

Uit onze liefde

Uit onze dromen

Uit Zijn handen

Ben jij gekomen

 

Begonnen als een wonder

gevormd als een mens.

Het wonder werd groter en vervulde onze wens.

Nu mag je er zijn, je bent echt ons wonder 

een geschenk van de Heer.

 

En opeens ben jij daar

En alles is anders

Jij bent een wonder

Aan ons gegeven

En je woont nu bij ons

En je kleurt zo ons leven

Jij brengt de hemel dichterbij

(Ralph van Manen)

 

Een mens als jij was er niet eerder

en zal er na jou ook nooit meer zijn

Dat is het wonder van Gods kunstwerk

 

zolang je leeft uniek te zijn

 

Kinderen zijn de gedachten van God

Mooi, warm, liefdevol

 

Ontvangen in geloof

Teken van hoop

Geboren uit liefde

Geboren

Jij bent er

Je bent Jij

Je mag er zijn

Je bent gewenst

Je bent een wonder

 

Zijn hand is voor je om je de weg te wijzen

rondom je om je te beschermen

onder je om je op te vangen

en boven je om je te zegenen

Als ik dit wonder vatten wil

dan wordt mijn hart van eerbied stil.

Als ik jou zie zo klein en teer

kan ik slechts fluisteren: Dank U Heer!

 

Heer, wilt U Uw handen vouwen

om dit kleine kindje heen

en ons daarmee verzekeren:

"Ik laat haar nooit alleen"

 

Je bent voor ons een Godsgeschenk,

Zo kostbaar en zo klein.

We bidden dat, waar jij ook gaat,

Zijn Hand op jou zal zijn

 

Elke geboorte is een wonder

elk kindje zo heel bijzonder

Geef Heer, dat ook dit kind

in deze wereld Uw liefde vindt.

 

God die alles maakte,

de zon, de luchten blauw,

de hemel, zee en aarde,

zorgt ook voor jou.

 

Lief

Klein

Uniek

Bijzonder

Gods wonder

 

Zo heel gewoon en toch zo bijzonder,

Zo alledaags maar steeds een wonder.

Dit kleine nieuwe leven,

door God aan ons gegeven.

 

God kent jou vanaf het begin

helemaal, van buiten en van binnenin

Hij kent al je vreugde en al je verdriet

want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet

 

Door God gegeven, in liefde ontvangen

 

Door Gods goedheid werden wij verblijd 

met de geboorte van onze dochter

 

Jouw handjes

in onze handen

geborgen

in Gods Vaderhand

 

Door Zijn ogen gezien

Door Zijn handen gevormd

Naar Zijn beeld geschapen

In Zijn hart geborgen

 

Door God gegeven, in liefde ontvangen,

Gods kind, onze dochter en zusje

 

Van God gekregen om van te houden 

en voor te zorgen...

 

Als ik dit wonder vatten wil,

dan wordt mijn hart van eerbied stil.

Als ik jou zie zo klein en teer,

kan ik slechts fluisteren: Dank U Heer!

 

Weet dat de Vader je kent

weet dat je van waarde bent

weet dat je een parel bent

een parel in Gods hand

 

Keer je gezicht naar de zon

voel Gods liefde om je heen

Neem onze uitgestrekte handen

je bent nooit alleen

 

Teder, lief en nog zo klein

Een stil moment om dankbaar te zijn

 

In liefde ontvangen

Met vreugde verwacht

Heeft God ons diepste verlangen

Op Zijn tijd in vervulling gebracht

 

Ontvangen in geloof

Een teken van hoop

Geboren uit liefde

 

Mijn hulp komt van u Heer die alles heeft gemaakt. 

U beschermt mij tot in eeuwigheid.

 

Mag Zijn hand

voor je zijn

om je de weg te wijzen

Rondom je

om je te beschermen

Onder je

om je op te vangen

Boven je

om je te zegenen

 

Uit Zijn hand ontvangen

uit Zijn hand vandaan

in Zijn hand geschreven

staat jouw nieuwe naam

 

Ontvangen in geloof

Teken van hoop

Geboren uit liefde